ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
CIPAC/FAO/WHO 2015 Meetings Athens, Greece, 10-18 June 2015

The 13th FAO/WHO Joint Meeting on Pesticide Specifications (JMPS) and 59th-CIPAC-Meeting will be held in Athens, 10-18 June 2015.
Please visit the website for more information

< Επιστροφη

Τελευταία ενημέρωση: 16/1/2019