ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο εκτελούνται ερευνητικά προγράμματα και έργα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, την Τοπική Αυτοδιοίκηση αλλά και από άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.

Τελευταία ενημέρωση: 19/8/2019