Δελτίο τύπου «ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ» για την ανάπτυξη και εφαρμογή ‘βέλτιστων πρακτικών-best practices’ μεταξύ των Ευρωπαϊκών Εργαστηρίων ελέγχου παράνομων γεωργικών φαρμάκων.

Δελτίο τύπου «ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ» για την ανάπτυξη και εφαρμογή ‘βέλτιστων πρακτικών-best practices’ μεταξύ των Ευρωπαϊκών Εργαστηρίων ελέγχου παράνομων γεωργικών φαρμάκων.

< Επιστροφη

Τελευταία ενημέρωση: 19/6/2018