Προκήρυξη για τη διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά στην προμήθεια αυτοτελούς συστήματος ηλεκτροφόρησης δύο διαστάσεων που να διαθέτει λειτουργία ανοσοαποτύπωσης, αυτόματης μέτρησης και ψηφιακής απεικόνισης των αποτελεσμάτων, για τις ανάγκες των Εργαστηρίων του Ινστιτούτου

Προκήρυξη για τη διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά στην προμήθεια αυτοτελούς συστήματος ηλεκτροφόρησης δύο διαστάσεων που να διαθέτει λειτουργία ανοσοαποτύπωσης, αυτόματης μέτρησης και ψηφιακής απεικόνισης των αποτελεσμάτων, για τις ανάγκες των Εργαστηρίων του Ινστιτούτου

< Επιστροφη

Τελευταία ενημέρωση: 30/11/2023