Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης Ερευνητή βαθμίδος Δ΄, ειδικότητας ΠΕ Γεωπόνου, με ειδίκευση στη Φυτοπαθολογική Βακτηριολογία

Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης Ερευνητή βαθμίδος Δ΄, ειδικότητας ΠΕ Γεωπόνου, με ειδίκευση στη Φυτοπαθολογική Βακτηριολογία

Αιτήσεις γίνονται δεκτές απο 26/2/2018 εώς 27/03/2018

< Επιστροφη

Τελευταία ενημέρωση: 21/11/2023