Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός ατόμουειδικότητας ΠΕ Χημείας ή Περιβάλλοντος με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο: «Έλεγχος και Αξιολόγηση Βιοκτόνων Προϊόντων»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός ατόμουειδικότητας ΠΕ Χημείας ή Περιβάλλοντος με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο: «Έλεγχος και Αξιολόγηση Βιοκτόνων Προϊόντων»

< Επιστροφη

Τελευταία ενημέρωση: 4/12/2023