Επαναπροσδιορισμός προθεσμιών για τις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που έχουν εκδοθεί για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα.

Επαναπροσδιορισμός προθεσμιών για τις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που έχουν εκδοθεί για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα.

< Επιστροφη

Τελευταία ενημέρωση: 8/12/2023