Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης Ερευνητή βαθμίδος Γ' ,ειδικότητας Γεωπόνου, με ειδίκευση στη Φυτοπαθολογική Βακτηριολογία

Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης Ερεθνητή βαθμίδος Γ΄, ειδικότητας Γεωπόνου, με ειδίκευση στην Φυτοπαθολογική Βακτηριολογία

Ημερομηνία λήξης αιτήσεων: 4η Φεβρουαρίου 2020

< Επιστροφη

Τελευταία ενημέρωση: 21/11/2023