113η Συνεδρίαση της Επιστημονικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφάλειας των Τροφίμων (EFSA)

Στις 19 και 20 Απριλίου 2023, πραγματοποιήθηκε στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο η 113η Συνεδρίαση της Επιστημονικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφάλειας των Τροφίμων (EFSA). Στη συνεδρίαση εκτός των μελών της Επιστημονικής Επιτροπής και των ειδικών επιστημόνων της EFSA, συμμετείχαν επίσης o Dr Nikolaus Kriz, Head of EFSA’s Risk Assessment Services (ENABLE) Department, ο Dr Guilhem de Seze, Head of EFSA’s Risk Assessment Production (ASSESS) Department, o Dr Carlos das Neves is EFSA’s Chief Scientist k και μέλος of του management team της EFSA, η Dr Claudia Roncancio Peña, Head of Unit - Methodology and Scientific Support. Η συνάντηση ήταν υβριδική και εξ αποστάσεως συμμετείχε επίσης ο Dr Bernhard Url, EFSA’s Executive Director. Από το ΜΦΙ συμμετείχε η Δρ Κυριακή Μαχαίρα ως ένα από τα έξη εκλεγμένα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής και Γενική Διευθύντρια του ΜΦΙ. 

Της συνάντησης προηγήθηκε επίσκεψη και ξενάγηση στο Μουσείο της Ακρόπολης και επίσημο γεύμα σε ξενοδοχείο της Αθήνας

< Επιστροφη

Τελευταία ενημέρωση: 4/12/2023