Πλήρωση μίας θέσης έκτακτου προσωπικού με σύμβαση ανταποδοτικής υποτροφίας στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο: «Δημιουργία προβασικών, βασικών και πιστοποιημένων φυτειών ελιάς, εσπεριδοειδών και συκιάς – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΥΤΩΡΙΑ»

Πλήρωση μίας θέσης έκτακτου προσωπικού με σύμβαση ανταποδοτικήςυποτροφίας στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο: «Δημιουργίαπροβασικών, βασικών και πιστοποιημένων φυτειών ελιάς, εσπεριδοειδών καισυκιάς – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΥΤΩΡΙΑ»

< Επιστροφη

Τελευταία ενημέρωση: 21/11/2023