Ασθένειες

Γίνεται εργαστηριακή εξέταση ασθενών φυτών για διαπίστωση είτε των παθογόνων μικροοργανισμών, δηλαδή μυκήτων, βακτηρίων, φυτοπλασμάτων, ιών και ιοειδών  που πιθανόν ευθύνονται για την ασθένεια, είτε των μη παρασιτικών αιτίων όπως οι τροφικές και περιβαλλοντικές καταπονήσεις.

Τελευταία ενημέρωση: 4/12/2023