Ζιζάνια

Ταυτοποίηση ζιζανίων και διάγνωση συμπτωμάτων φυτοτοξικότητας από ζιζανιοκτόνα σε καλλιεργούμενα φυτά.  Διενέργεια βιοδοκιμών για την ανίχνευση φυτοτοξικών ουσιών σε δείγματα χώματος, με τη βοήθεια φυτών δεικτών (Spirodela polyrrhiza).

Τελευταία ενημέρωση: 4/12/2023