Διοικητικές Υπηρεσίες

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Αντωνία Ρωμαντζά, Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Χριστίνα Λούκουτου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Σοφία Λελοβίτη, MSc
Ανδρονίκη Φαναριώτη, MSc

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

Κορνηλία-Άννα Χαρτζάλα, MSc

Τελευταία ενημέρωση: 21/7/2021