Διοικητικές Υπηρεσίες

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Αντωνία Ρωμαντζά, Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Χριστίνα Λούκουτου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Αντώνιος Ρ-Α. Πετραλιάς, MSc
Γεώργιος Ν. Ηλιόπουλος

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

Κορνηλία-Άννα Χαρτζάλα, MSc, Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Αικατερίνη Παπουτσή-Γρηγορακάκη, MSc

Τελευταία ενημέρωση: 3/2/2023