Διοικητική Επιτροπή

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Αλέξανδρος Κ. Σαμαράς Πρόεδρος

Γιάννης Α. Ρωμάνος

Μέλος, Ταμίας του Ινστιτούτου
Γεώργιος Λ. Μελάς
Μέλος

Κυριακή Μαχαίρα

Μέλος, Γενική Διευθύντρια του Ινστιτούτου

Αθανάσιος Παπαθανασίου

Μέλος, Αντιπρόσωπος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφμίμων


ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Έτα (Ευτυχία) Παγίδα-Σαμαρά

Δέσποινα Τομπάζη


Νικόλαος Γ. Βαλλής

 


 


Τελευταία ενημέρωση: 30/11/2023