Διοικητική Επιτροπή

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Αλέξανδρος Κ. Σαμαράς Πρόεδρος

Γιάννης Α. Ρωμάνος

Μέλος, Ταμίας του Ινστιτούτου
Γεώργιος Λ. Μελάς
Μέλος

Κυριακή Μαχαίρα

Μέλος, Διευθύντρια του Ινστιτούτου

Σταυρούλα Ιωαννίδου

Μέλος, Αντιπρόσωπος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφμίμων


ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Έτα (Ευτυχία) Παγίδα-Σαμαρά

Δέσποινα Τομπάζη


Νικόλαος Γ. Βαλλής

 


 


Τελευταία ενημέρωση: 28/9/2020