Γνωμοδοτικό Συμβούλιο

Δρ Γεώργιος Σκαράκης
Καθηγητής, Κοσμήτορας Γεωπονικού Πανεπιστήμιου Αθηνών 
Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός  Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
Δρ Αλέξιος Λέανδρος Σκαλτσούνης
Καθηγητής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Δρ Γεώργιος Πανέτσος  Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών 
Δρ Δημοσθένης Σαρηγιάννης
Αναπληρωτής Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
Dr Paul Christou
ICREA Professor Plant Biochemistry, Universitat de Lleida
Dr Robert Martin Rees Professor in Agriculture and Climate Change

Τελευταία ενημέρωση: 11/12/2018