Γνωμοδοτικό Συμβούλιο

Δρ Γεώργιος Σκαράκης
Πρόεδρος, Ομότιμος Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστήμιου Αθηνών 
Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός  Μέλος, τ. Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
Δρ Αλέξιος Λέανδρος Σκαλτσούνης
Μέλος, Καθηγητής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Δρ Γεώργιος Πανέτσος  Μέλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών 
Δρ Δημοσθένης Σαρηγιάννης
Μέλος, Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
Dr Paul Christou
Μέλος, ICREA Professor Plant Biochemistry, Universitat de Lleida
Dr Robert Martin Rees Μέλος, Professor in Agriculture and Climate Change

Τελευταία ενημέρωση: 1/6/2023