Επιστημονικό Συμβούλιο

Δρ Αντώνιος Μιχαηλάκης
Πρόεδρος, Ερευνητής Α΄
Δρ Νίκων Μ. Βασιλάκος
Μέλος, Ερευνητής Α΄
Δρ Κωνσταντίνος Μ. Κασιώτης
Μέλος, Ερευνητής Β΄
Δρ Γεώργιος Π. Μπαλαγιάννης
Μέλος, Ερευνητής Β΄
Δρ Αικατερίνη Τερμεντζή
Μέλος, Ερευνήτρια Β΄
   
Δέσποινα Καπανταϊδάκη, MSc
Αιρετή Εκπρόσωπος, ΠΕ Ειδική Τεχνική Επιστήμονας
Αγαθή Χαριστού, MSc
Αναπληρώτρια, ΠΕ Ειδική Τεχνική Επιστήμονας

Τελευταία ενημέρωση: 28/9/2020