Επιστημονικό Συμβούλιο

Δρ Κωνσταντίνος Μ. Κασιώτης
Πρόεδρος, Ερευνητής Α΄
Δρ Νίκων Μ. Βασιλάκος
Μέλος, Ερευνητής Α΄
Δρ Αντώνιος Ν. Μιχαηλάκης
Μέλος, Ερευνητής Α΄
Δρ Αιμιλία Μαρκέλλου
Μέλος, Ερευνήτρια Α΄
Δρ Δημοσθένης Α. Χάχαλης
Μέλος, Ερευνητής Α΄
   
Δρ Δέσποινα Καπανταϊδάκη
Αιρετή Εκπρόσωπος, ΠΕ Ειδική Τεχνική Επιστήμονας

Τελευταία ενημέρωση: 1/6/2023