Εργαστήριο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Επιστημονικό προσωπικό εργαστηρίου
Δρ Αικατερίνη Κυριακοπούλου, Βιολόγος, Ερευνήτρια A’, Προϊσταμένη Εργαστηρίου
Δρ Ευάγγελος Χ. Καρανάσιος, Γεωπόνος, Ερευνητής Γ΄
Ιωάννης Κ. Κανδρής, MSc, Χημικός, Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Γ΄

Δρ Εμμανουέλλα Βογιατζή, Βιολόγος
Δρ Όλγα Χαλκιαδάκη, Χημικός
Δρ Ακριβή-Χαρά Μουζάκη-Παξινού, Γεωπόνος
Δρ Ανθή Βλάσση, Βιολόγος

Δρ Θεοδοσία Φουντούλη, Περιβαλλοντολόγος
Γεώργιος Α. Παυλίδης, MSc, Περιβαλλοντολόγος
Μιχαήλ Γιουτλάκης MSc, Βιολόγος
Σοφία Μιρμίγκου, MSc, Χημικός
Κωνσταντίνα-Μαρία Λατσού, MSc,
Βιολόγος
Αικατερίνη Μπουτσίνη, MSc,
Χημικός

Τελευταία ενημέρωση: 5/8/2022