Εργαστήριο ΕΝΤΟΜΩΝ & ΠΑΡΑΣΙΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

Επιστημονικό προσωπικό εργαστηρίου

Aντώνιος N. Μιχαηλάκης, PhD, Eντομολόγος, Ερευνητής Α΄, Προϊστάμενος Εργαστηρίου

Μαρίνα Μπίσια, MSc, Κτηνίατρος
Ευαγγελία Ζαβιτσάνου, Γεωγράφος
Γεώργιος Κ. Μπαλατσός, MSc, Τεχνολόγος Υγειονολόγος

Τεχνικοί βοηθοί
Φώτιος Μ. Μουραφέτης, Τεχνικός Βοηθός

Τελευταία ενημέρωση: 5/8/2022