Εργαστήριο ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

Το Εργαστήριο Ζιζανιολογίας του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου αποτελεί σήμερα τη σημαντικότερη οργανωμένη επιστημονική και ερευνητική μονάδα για τα ζιζανιολογικά θέματα στην Ελλάδα.
Στόχος της έρευνας και της επιστημονικής δραστηριότητας του Εργαστηρίου Ζιζανιολογίας είναι η ανάπτυξη της απαιτούμενης γνώσης και τεχνολογίας για τη διαχείριση των ζιζανίων στις διάφορες καλλιέργειες στη Χώρα μας με γνώμονα την αποτελεσματικότητα, οικονομικότητα αλλά και την προστασία των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος.
Το έργο του Τμήματος έχει ως αποδέκτες διάφορες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και άλλων φορέων του Κράτους με την παροχή σχετικών γνωματεύσεων, καθώς και αγρότες, ομάδες παραγωγών, συνεταιρισμούς και άλλους ενδιαφερόμενους με την παροχή οδηγιών για την ολοκληρωμένη και βιολογική αντιμετώπιση ζιζανιολογικών προβλημάτων.
Στο Εργαστήριο Ζιζανιολογίας διατηρείται από το 1965 βοτανική συλλογή (herbarium) η οποία εμπλουτίζεται διαρκώς και διαθέτει ένα μεγάλο αριθμό ειδών ζιζανίων από όλη τη Χώρα.
Το Εργαστήριο συμμετέχει στην υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων, χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τον ιδιωτικό τομέα, στο πλαίσιο των οποίων συνεργάζεται με ερευνητικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Η πλούσια δραστηριότητα του Εργαστηρίου με τον συνδυασμό αντικειμένων έρευνας και εφαρμογής, το καθιστούν ιδανικό χώρο για την εκπόνηση πτυχιακών διατριβών (προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές) και πρακτικής άσκησης φοιτητών

Κύρια πεδία έρευνας σήμερα


  • Μελέτη του αλληλοπαθητικού δυναμικού των φυτών, αξιολόγηση παραδοσιακών ποικιλιών και τοπικών πληθυσμών στην ολοκληρωμένη διαχείριση ζιζανίων
  • Έρευνα στην ανθεκτικότητα ζιζανίων στα ζιζανιοκτόνα (συστήματα διαχείρισης, μηχανισμοί, γενετικής παραλλακτικότητας ζιζανίων)
  • Συμπεριφορά του ζιζανιοκτόνου glyphosate στο έδαφος
  •  Έρευνα σε νέα, αλλόχθονα-εισβολείς είδη ζιζανίων στην Ελλάδα
  • Εξειδικευμένη αντιμετώπιση ζιζανίων μέσω της γεωργίας ακριβείας, Χαρτογράφηση ζιζανίων με την χρήση συστημάτων τηλεπισκόπησης και γεωγραφικής πληροφόρησης (πρόγραμμα HydroSense)
  • Αξιοποίηση των ζιζανίων στα αγροοικοσυστήματα για την ενίσχυση της βιοποικιλότητας (πρόγραμματα SAGE10; Operation pollinators)
  • Μελέτη της αλληλεπίδρασης καλλιεργητικών τεχνικών ή/και χαρακτηριστικών των ποικιλιών (π.χ. ευρωστία του σπόρου) στον ανταγωνισμό με ζιζάνια (πρόγραμμα ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2009)
Επιστημονικό προσωπικό εργαστηρίου
Δρ Δημοσθένης Α. Χάχαλης, Γεωπόνος-Ζιζανιολόγος, Ερευνητής Α΄, Προϊστάμενος Εργαστηρίου

Αναστασία Τσεκούρα, MSc, Γεωπόνος
Αγγελική Κούστα, MSc, Γεωπόνος
Αγγελική Πετράκη, MSc, Τεχνολόγος Γεωπόνος

Τελευταία ενημέρωση: 20/9/2023