Εργαστήριο ΙΟΛΟΓΙΑΣ

Το εργαστήριο διεξάγει έρευνα που αφορά στις ασθένειες που προκαλούνται από φυτοπαθογόνους ιούς με σκοπό την αποτελεσματικότερη αντιμετώπισή τους. Αυτή επιτυγχάνεται αφενός μεν μέσω της έγκαιρης διάγνωσης, αφετέρου δε μέσω της ανάπτυξης και εφαρμογής στρατηγικών πρόληψης που βασίζονται στην ακριβή γνώση των βιολογικών και μοριακών χαρακτηριστικών των ιών που τις προκαλούν. Πέραν των ερευνητικών εργασιών που εκτελεί το Εργαστήριο υλοποιώντας εθνικά και διεθνή προγράμματα, αυτό συμμετέχει σε όλες τις παρεχόμενες από το Ινστιτούτο υπηρεσίες που αφορούν στο αντικείμενό του και προκύπτουν από πάγιες ή μη υποχρεώσεις (διάγνωση ιώσεων σε ασθενή φυτά, φυτοϋγειονομικός έλεγχος ιών, επισκοπήσεις ιών καραντίνας). Επιπλέον διενεργεί εργαστηριακές αναλύσεις για την ανίχνευση ιών υλοποιώντας συμβάσεις με τον ιδιωτικό τομέα.

Κύρια πεδία έρευνας σήμερα
  • Χαρακτηρισμός και ταυτοποίηση νεοεμφανιζόμενων ιών (Parietaria mottle virus, PMoV) ή στελεχών τους (Citrus tristeza virus, CTV απομονώσεις Πόρου), με βιολογικές (μόλυνση φυτών-δεικτών), ανοσολογικές (ELISA, Western Blotting, ανοσοαποτύπωση) και μοριακές μεθόδους (RT-PCR-RFLP, κλωνοποίηση, αλληλούχηση ακολουθιών νουκλεοτιδίων και φυλογενετική ανάλυση).
  • Ανάπτυξη και βελτιστοποίηση μεθόδων ταχείας μοριακής ανίχνευσης ιών και ιοειδών (RT-PCR, multiplex qRT- PCR).
  • Διερεύνηση  της παθογένειας των ιών και των μηχανισμών άμυνας των φυτών. Μελέτη  σε μοριακό επίπεδο  των περιοχών του ιϊκού γονιδιώματος που ευθύνονται για την παθογένεια και την συμβατότητα με το φυτό ξενιστή . Μελέτη της επίδρασης πρωτεϊνών-κλειδιών του αντιϊκού μηχανισμού άμυνας της RNA σίγησης στην μολυσματικότητα διαφορετικών τύπων ιών.
  • Διερεύνηση της αντι-ιικής δράσης χημικών ουσιών με δυνατότητα επαγωγής φυσικών μηχανισμών άμυνας των φυτών.


 

   

Επιστημονικό προσωπικό εργαστηρίου
Δρ Χρηστίνα Βαρβέρη, Γεωπόνος-Ιολόγος, Ερευνήτρια Α, Προϊσταμένη Εργαστηρίου
Δρ Νίκων Μ. Βασιλάκος, Γεωπόνος-Ιολόγος, Ερευνητής A
Δρ Δέσποινα Μπερή, Βιολόγος, Ερευνήτρια Γ
Δρ Ιωάννα Μαλανδράκη, Γεωπόνος, Ειδική Τεχνική Επιστήμονας

Δρ Αγγελική-Βασιλική-Μαρία Γαλέου, Γεωπόνος
Δρ Μαρία Καπώνη, Γεωπόνος
Δρ Κωνσταντίνος Ι. Κωτσαρίδης, Βιολόγος
Αγγελική Ράμπου, MSc, Γεωπόνος
Βενετία Ψαρρά, Γεωπόνος
Οξάνα Κεκτσίδου, Τεχνολόγος Γεωπόνος

Τελευταία ενημέρωση: 20/9/2023