Εργαστήριο ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Το Εργαστήριο Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων έχει οριστεί και λειτουργεί από το 2004 μέχρι σήμερα ως Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς σε 4 τομείς: υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων σε φρούτα - λαχανικά, σε δημητριακά - ζωοτροφές, σε προϊόντα με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά και μέθοδοι υπολειμμάτων μεμονωμένων γεωργικών φαρμάκων (Single Residue Methods – SRM).
Από το 2002 το εργαστήριο ξεκίνησε να εφαρμόζει Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατά τις πειραματικές του δοκιμές και σήμερα είναι πιστοποιημένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) κατά ISO 17025:2005 (αρ. Πιστ.97) για τη διενέργεια μιας σειράς  πειραματικών δοκιμών.

Δραστηριότητες

Το εργαστήριο δραστηριοποιείται στην έρευνα στα εξής πεδία:
  • Συντονισμός των δράσεων των ελληνικών εργαστηρίων επισήμων ελέγχων υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων (φπ) και παροχή και τεχνικής υποστήριξης σε αυτά και στους αρμόδιους φορείς Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Υπ.Α.Α.Τ) και Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.).
  • Ανάπτυξη μεθόδων προσδιορισμού υπολειμμάτων δραστικών ουσιών φπ
  • Μελέτες και αναλύσεις για προσδιορισμό υπολειμμάτων δραστικών ουσιών φπ σε γεωργικά προϊόντα με σκοπό την προστασία του καταναλωτή αλλά και τον καθορισμό μέγιστων ορίων υπολειμμάτων και τον χρόνο τελευταίας επέμβασης πριν από τη συγκομιδή, στις συνθήκες της χώρας μας.
  • Μελέτες υπολειμμάτων δραστικών ουσιών φπ και άλλων ρυπαντών σε επιφανειακά και υπόγεια νερά.
  • Διοργάνωση κύκλων σεμιναρίων και κατάρτισης για τα εργαστήρια επισήμων ελέγχων, με αντικείμενο αναλυτικές τεχνικές και θέματα ποιότητας.
Εκπαιδευτική Δραστηριότητα

Το Εργαστήριο Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων μετέχει στις ακόλουθες   εκπαιδευτικές δραστηριότητες:
  • Επίβλεψη φοιτητών ΑΕΙ και ΤΕΙ που διενεργούν πρακτική εξάσκηση
  • Επίβλεψη εκπόνησης πτυχιακών εργασιών φοιτητών ΑΕΙ και ΤΕΙ
  • Επίβλεψη εκπόνησης μεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών
  • Κατάρτιση αναλυτών χημικών εργαστηρίων
Επιστημονικό προσωπικό εργαστηρίου
Δρ Χρήστος Ι. Αναγνωστόπουλος, Γεωπόνος, Ερευνητής Β'
Δρ Ελπινίκη Αμβράζη, Χημικός, Ερευνήτρια Δ'
Παναγιώτα Μαλάτου, Γεωπόνος, Ειδική Τεχνική Επιστήμονας

Δρ Μαρούλα Κιούση, Χημικός
Δρ Αγγελική Χαραλάμπους, MSc, Χημικός
Δρ Βασίλειος Σ. Ζωναράς, MSc, Χημικός
Δρ Ευστάθιος Κ. Ανάγνος, Γεωπόνος
Γεώργιος Ν. Αμπαδογιάννης, MSc, Γεωπόνος
Νικολία Σάμαρη, MSc, Γεωπόνος
Παναγιώτα Στασινοπούλου, Γεωπόνος
Ειρήνη Κωστακιώτη, MSc, Τεχνολόγος Γεωπόνος

 

    


Τελευταία ενημέρωση: 5/8/2022