0
Linkedin  Instagram  Facebook

LIFE

Τίτλος: Innovative technologies for climate change mitigation by Mediterranean agriculture sector
Φορέας – Πλαίσιο Χρηματοδότησης:LIFE
Ημερομηνία Έναρξης:1/7/2018
Διάρκεια:6 έτη και 6 μήνες
Το έργο με ακρωνύμιο «ClimaMed» υλοποιείται με συντονιστή φορέα το ΜΦΙ και χρηματοδοτείται κατά 60% από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη καινοτόμου μεθοδολογίας, 3ου επιπέδου (Tier-3) μέτρησης αερίων θερμοκηπίου από τον γεωργικό τομέα, με χρήση τεχνολογίας LIDAR καθώς και υπολογισμού των διαχρονικών μεταβολών της οργανικής ουσίας του εδάφους σε τοπικό αλλά και περιφερειακό επίπεδο. Το έργο υλοποιείται σε 15 πιλοτικές περιοχές στην Ελλάδα και για διαφορετικές καλλιέργειες (ελιά, αμπέλι, σιτάρι/καλαμπόκι, λαχανικά, κελυφωτό φιστίκι), η εφαρμογή του όμως θα έχει Ευρωπαϊκή διάσταση καθώς προβλέπεται να αναπτυχθούν (1) μεθοδολογία/τεχνολογία μέτρησης αερίων θερμοκηπίου στον αγρό με απλό και οικονομικό εξοπλισμό με εφαρμογή τεχνολογίας LIDAR και ψηφιακής (δορυφορικής) απεικόνισης καθώς και (2) διαδικτυακή εφαρμογή παρακολούθησης των εκπομπών ανά εκμετάλλευση (χωράφι). Καθώς θα είναι πλέον εφικτή η μέτρηση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε επίπεδο αγρού, το έργο θα προσφέρει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αλλά και της κυβερνητικές/περιφερειακές αρχές και άλλων Μεσογειακών/Ευρωπαϊκών χωρών: 1. Μέτρηση, τεκμηρίωση και χρονική μεταβολή των εκπομπών του γεωργικού τοτης της χώρας, σε αντίθεση με την εκτίμηση των εκπομπών που πραγματοποιείται σήμερα (με εφαρμογή υπολογιστικής μεθόδου επιπέδου Tier-1). 2. Χαρακτηρισμό των παραγωγών ανάλογα με τις εκπομπές αερίων από τις εκμεταλλεύσεις τους και χάραξη πολιτικής επιβράβευσης για περαιτέρω μείωση των αερίων θερμοκηπίου. Προσδιορισμό των αιτιών υψηλών εκπομπών. 3. Απόλυτη, και όχι κατ’ εκτίμηση, τεκμηρίωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση του σκεπτικού λήψης αποφάσεων χορήγησης επιδότησης στους παραγωγούς για περαιτέρω μείωση του αποτυπώματός τους.4. Σύγκριση γεωργικών πρακτικών (π.χ. χρόνος και δοσολογία εφαρμογής λιπασμάτων, επαναχρησιμοποίηση γεωργικών αποβλήτων στο χωράφι, κ.α.) ανάλογα με το αποτύπωμά τους και προώθησής τους ως ορθές γεωργικές πρακτικές. Θα είναι επίσης εφικτός ο καθορισμός εθνικού σήματος πιστοποίησης μειωμένων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, το οποίο θα μπορούν να φέρουν τα προϊόντα. 6. Τεκμηρίωση εναρμόνισης του γεωργικού τομέα της χώρας με την Ευρωπαϊκή πολιτική για το κλίμα. Website: https://life-climamed.eu
Συντονιστής φορέας:Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
Συμπράττοντες Φορείς:Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Πολυτεχνείο Κρήτης, Green Projects, Envitech, University Miguel Hernández de Elche, Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola
Συντονιστής Έργου για το ΜΦΙ:Δρ Μαρία Ντούλα

Τίτλος:Pollutant Photo-NF remediation of Agro-Water
Φορέας – Πλαίσιο Χρηματοδότησης:Horizon 2022
Ημερομηνία Έναρξης:2/7/2018
Διάρκεια:6 έτη και 6 μήνες
Το έργο με ακρωνύμιο «LIFE PureAgroH20» υλοποιείται με συντονιστή το ΜΦΙ και χρηματοδοτείται κατά 60% από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη καινοτόμου λύσης για την απορρύπανση των υγρών αποβλήτων που παράγονται από τις αγρο-βιομηχανίες κατά τις διεργασίες επεξεργασίας φρούτων και νωπών κηπευτικών, καθώς και στην απαίτηση εξοικονόμησης νερού και ενέργειας μέσω επεξεργασίας και ανακύκλωσής του από ενεργειακά αυτόνομα συστήματα.
Website: www.lifepureagroH2o.com
Συντονιστής φορέας:Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
Συμπράττοντες Φορείς:ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, ΖΑΓΟΡΙΝ, Πανεπιστήμιο Αλμερίας, Citricos Del Adarax
Συντονιστής Έργου για το ΜΦΙ:Δρ Αιμιλία Μαρκέλλου
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου: www.lifepureagroH2o.com, https://mailchi.mp/3e84d996480f/vd6b724nhz-september2019
Twitter: https://twitter.com/pureagroh2o
Facebook: https://www.facebook.com/lifepureagroh2o
Avocado

Τελευταία ενημέρωση: 18/7/2024