0
Linkedin  Instagram  Facebook

Δημόσιοι Φορείς

Τίτλος: Καταγραφή της παρουσίας και της εποχιακής διακύμανσης των κουνουπιών (Culicidae) στην Περιφέρεια Αττικής
Φορέας – Πλαίσιο Χρηματοδότησης:Περιφέρεια Αττικής
Ημερομηνία Έναρξης:11/12/2023
Διάρκεια:3 έτη
Το έργο υλοποιείται με τη συμμετοχή του ΜΦΙ ως συντονιστή και χρηματοδοτείται κατά 100% από την Περιφέρεια Αττικής. Σκοπός του έργου, το οποίο είναι συνέχεια του προγενέστερου μεταξύ του ΜΦΙ και της Περιφέρειας Αττικής από το 2020, είναι η συνεχής εντομολογική επιτήρηση και έρευνα στην Περιφέρεια Αττικής, προκειμένου να παραχθούν αξιόπιστα και χρήσιμα δεδομένα, τα οποία θα συνεχίσουν να είναι άμεσα διαθέσιμα στους φορείς που εμπλέκοναι στη διαχείριση κουνουπιών. Στο τρέχον πρόγραμμα, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης, η εφαρμογή των πρωτοκόλλων παρακολούθησης όλων των ειδών κουνουπιών που εμφανίζουν υγειονομική σημασία σε μόνιμη βάση, αποτελεί ένα παράδειγμα καλής πρακτικής εντομολογικής επιτήρησης. Δεδομένου ότι η διακύμανση των πληθυσμών των κουνουπιών είναι δυναμική και παραλλάσει από έτος σε έτος, η συνέχιση του προγράμματος προσφέρει τη διαρκή εντομολογική επιτήρηση που αποτελεί τη θεμέλιο λίθο για την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος καταπολέμησης. Το πρόγραμμα καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις της εγκυκλίου που εκδίδεται κάθε χρόνο από το Υπουργείο Υγείας, αναφορικά με τον ορθό σχεδιασμό προγραμμάτων καταπολέμησης κουνουπιών, όπου δίνεται έμφαση στην συγκέντρωση και αξιολόγηση όλων των δεδομένων εντομολογικής και επιδημιολογικής επιτήρησης που αφορούν στους διαβιβαστές και στα νοσήματα που μεταδίδουν. Επίσης, συμμορφώνεται πλήρως και με τους στόχους που έχουν οριστεί τόσο μέσω του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, όσο και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, χαρακτηρίζοντάς το ως ένα από τα σημαντικότερα προγράμματα καλής πρακτικής για όλη την Ευρώπη. Website: https://www.conops.gr/
Συντονιστής φορέας:Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
Συμπράττοντες Φορείς:-
Συντονιστής Έργου για το ΜΦΙ:Δρ Αντώνιος Μιχαηλάκης

Τίτλος: Έργο ενισχυμένης εντομολογικής επιτήρησης στην Περιφέρεια Αττικής για το έτος 2023
Φορέας – Πλαίσιο Χρηματοδότησης:Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ)
Ημερομηνία Έναρξης:13/5/2023
Διάρκεια:7 μήνες
Το έργο υλοποιείται με τη συμμετοχή του ΜΦΙ ως συντονιστή και χρηματοδοτείται κατά 100% από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ). Σκοπός του έργου είναι η ενισχυμένη εντομολογική επιτήρηση, στο πλαίσιο προστασίας της δημόσιας υγείας από τη μετάδοση νοσημάτων που μεταδίδονται με κουνούπια, στην Περιφέρεια Αττικής. Τα εντομολογικά δεδομένα θα αξιοποιούντια από τον ΕΟΔΥ για τον καθορισμό περιοχών αυξημένου κινδύνοου και θα κοινοποιούνται στις αρμόδιες αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης για την στοχευμένη εντατικοποίηση μέτρων πρόληψης και απόκρισης. Κύριος στόχος είναι η ενισχυμένη εντομολογική επιτήρηση από τους συνεργαζόμενους φορείς, στην Περιφέρεια Αττικής, για την περίοδο κυκλοφορίας των κουνουπιών 2023, προκειμένου να συλλέγονται, να ταυτοποιούνται σε επίπεδο είδους και να ελέγχονται για την παρουσία παθογόνωνδείγματα κουνουπιών, σε επαρκή αριθμό και με αντιπροσωπυτική γεωγραφική και χρονική κατανομή. Για την επίτευξη του σκοπού, το αντικείμενο του έργου αφορά στην τοποθέτηση προκαθορισμένου αριθμού παγίδων σύλληψης ενήλικων κουνουπιών, σε προεπιλεχθέντα σημεία και αποστολή ή μεταφορά τους στη Μονάδα Ιατρικής Εντομολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Συντονιστής φορέας:Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
Συμπράττοντες Φορείς:-
Συντονιστής Έργου για το ΜΦΙ:Δρ Κυριακή Μαχαίρα

Τίτλος: Καινοτόμες λύσεις για τη βιώσιμη και περιβαλλοντικά φιλική φυτοπροστασία των οπωροκηπευτικών της Ελλάδας, στην Ευρώπη του μέλλοντος
Φορέας – Πλαίσιο Χρηματοδότησης:Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Ημερομηνία Έναρξης:15/5/2023
Διάρκεια:2 έτη και 4 μήνες
Το έργο υλοποιείται με τη συμμετοχή του ΜΦΙ ως εταίρου και χρηματοδοτείται κατά 100% από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας. Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών, προϊόντων και στρατηγικών φυτοπροστασίας, για τη βιώσιμη γεωργική παραγωγή και επείγουσες εναλλακτικές λύσεις για μείζοντα θέματα φυτοπροστασίας. Το έργο αφορά στην ανάπτυξη σύγχρονων μεθόδων και καινοτόμων προϊόντων, για τη φυτοπροστασία των οπωροκηπευτικών, συγκεκριμένα για κύρια εξαγώγιμα προϊόντα της Ελλάδας με έμφαση σε εντομολογικούς εχθρούς και τις ασθένειες που το μεταδίδουν. Περιλαμβάνει επτά Ενότητες Εργασίας όπως περιγράφονται παρακάτω: Ενότητα Εργασίας 1: Ανάπτυξη σύγχρονων μοριακών διαγνωστικών μεθόδων για την ταυτοποίηση των εχθρών και ασθενειών. Ενότητα Εργασίας 2: Ανάπτυξη προγνωστικών μοντέλων, τεχνολογιών και στρατηγικών πρόβλεψης της φαινολογίας εχθρών και ασθενειών. Ενότητα Εργασίας 3: Ανάπτυξη και δοκιμή καινοτόμων λύσεων φυτοπροστασίας, όπως Βιοδιεγέρτες – βιοδραστικά μόρια ανάπτυξης αντοχής στα φυτά, νέας γενιάς ελκυστικά και απωθητικά. Ενότητα Εργασίας 4: Ανάπτυξη βελτιωμένων προϊόντων για τη βιολογική καταπολέμηση, διερεύνηση αξιοποιήσης άγριων αυτοφυών φυτών της Μεσογείου για την ενίσχυση των οικοσυστημικών υπηρεσιών για την αντιμετώπιση επιβλαβών οργανισμών μέσω της βιολογικής καταπολέμησης και ενίσχυση της δράσης παρασιτοειδών με χρήση καϊρομονών. Ενότητα Εργασίας 5: Ανάπτυξη εφαρμογών ακριβείας για τα φυτοπροστατευτικά και έξυπνες βάσεις δεδομένων για τη βέλτιστη διαχείριση της φυτοπροστασίας. Ενότητα Εργασίας 6: Πρωτότυπα προϊόντα και καινοτόμες μεθοδολογίες θα ενταχθούν σε πειράματα αγρού, με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας της φυτοπροστασίας. Ενότητα Εργασίας 7: Υλοποίηση δράσεων αποτίμησης της αποδοχής νέων τεχνολογιών από τους εμπλεκόμενους στη φυτοπροστασία στην Ελλάδα.
Website: https://www.kainotomosfytoprostasia.gr/index.php/el/
Συντονιστής φορέας:Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Συμπράττοντες Φορείς:Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, Ίδρυμα Τεχνολογίας κια Έρευνας, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Συντονιστής Έργου για το ΜΦΙ:Δρ Παναγιώτης Μυλωνάς

Τίτλος: Novel digital tools for weed mapping and sustainable use of herbicides in rice
Φορέας – Πλαίσιο Χρηματοδότησης:Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ)
Ημερομηνία Έναρξης:1/12/2023
Διάρκεια:2 έτη
Το έργο με ακρωνύμιο «ARTs» υλοποιείται με τη συμμετοχή του ΜΦΙ ως συντονιστή και χρηματοδοτείται κατά 100% από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ). Σκοπός του έργου είναι ο έλεγχος των ζιζανίων μέσω ψηφιακών εργαλείων που αποτελούν μέρος της ευφυούς γεωργίας και η ορθή εφαρμογή ζιζανιοκτόνων. Στην καλλιέργεια του ρυζιού έχει σημειωθεί μειωμένη αποτελεσματικότητα των ζιζανιοκτόνων έναντι δυσεξόντοτων ζιζανίων όπως τα είδη Oryza sativa, Cyperus difformis, Echninochloa spp. Αυτό συχνά έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη ανθεκτικών βιότυπων ζιζανίων που πολλές φορές οδηγεί στην εφαρμογή υψηλών δόσεων ζιζανιοκτόνων, επιφέροντας τόσο οικονομικές όσο και περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Μέσω του έργου θα πραγματοποιηθεί η καταγραφή και χωρική αποτύπωση της εξάπλωσης της ανθεκτικότητας των παραπάνω ζιζανίων στα ζιζανιοκτόναστην πιο σημαντική ζώνη της καλλιέργειας του ρυζιού, στην Χαλάστρα, Θεσσαλονίκης. Επιπρόσθετα, θα δημιουργηθεί ένα εργαλείο για Λήψη Απόφασης με σκοπό την διαχείριση της εξάπλωσης φαινομένων ανθεκτικότητας στην χώρα μας.
Website: 
Συντονιστής φορέας:Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
Συμπράττοντες Φορείς:-
Συντονιστής Έργου για το ΜΦΙ:Δρ Δημοσθένης Χάχαλης

Τίτλος: Περιορισμός της εξάπλωσης του Μαύρου Ακανθώδη Αλευρώδη Aleurocanthus spiniferus (Quintance) Hemiptera: Aleyrodidae με βιολογικές μεθόδους
Φορέας – Πλαίσιο Χρηματοδότησης:Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Ημερομηνία Έναρξης:1/3/2022
Διάρκεια:3 έτη
Το έργο υλοποιείται με τη συμμετοχή του ΜΦΙ ως φορεά υλοποίησης του έργου και χρηματοδοτείται κατά 100% από το Υπουργείο Αγρότικης Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σκοπός του έργου είναι ο περιορισμός της εξάπλωσης και η εξάλειψη του ακανθώδη αλευρώση των εσπεριδοειδών μέσω της εισαγωγής και εξαπόλυσης παρασιτοειδών εντόμων σε περιοχές της χώρες που έχει διαπιστωθεί η παρουσία του αλευρώδη με τελικό στόχο την εγκατάσταση φυσικών εχθρών που θα ελέγχουν τους πληθυσμούς του αλευρώδη και θα τους διατηρούν σε χαμηλά επίπεδα.
Website: 
Συντονιστής φορέας:Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
Συμπράττοντες Φορείς:-
Συντονιστής Έργου για το ΜΦΙ:Δρ Παναγιώτης Μυλωνάς

Τίτλος: Ειδικό πρόγραμμα επισκοπήσεων και παρακολούθησης των πληθυσμών του επιβλαβούς οργανισμού Spodoptera frugiperda στις οριοθετημένες περιοχές της ελληνικής επικράτειας
Φορέας – Πλαίσιο Χρηματοδότησης:Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας
Ημερομηνία Έναρξης:5/2024
Διάρκεια:1 έτος
Το έργο με ακρωνύμιο «FAW_Surveys» υλοποιείται με τη συμμετοχή του ΜΦΙ ως φορεά υλοποίησης του έργου και χρηματοδοτείται κατά 100% από το Υπουργείο Αγρότικης Ανάπτυξης και Τροφίμων – Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας. Σκοπός του έργου είναι η αποτροπή περαιτέρω διασποράς του επιβλαβούς οργανσιμού Spodoptera frugiperda στο έδαφος της ελληνικής επικράτειας, μέσω της ανάπτυξης δικτύου παρακολούθησης των πληθυσμών του επιβλαβούς οργανισμού στις οριοθετημένες περιοχές σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 7 του Εκτελεστικού Κανονισμού ΕΕ 2023/113.
Website: 
Συντονιστής φορέας:Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
Συμπράττοντες Φορείς:-
Συντονιστής Έργου για το ΜΦΙ:Δρ Δημήτριος Παπαχρήστος

Τελευταία ενημέρωση: 18/7/2024